Bộ GT-VT: Hiện có 37 dự án với kinh phí hơn 42.000 tỉ đồng phải đình hoãn đến sau 2015

Tin mới

17/01/2013 06:02

M.Nhung