Bộ GTVT bỏ trạm thu phí Vĩnh Thanh (trạm phụ của trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài) từ 1-2

Tin mới

01/02/2013 02:01

M.Nhung