Bộ Ngoại giao Mỹ mong muốn duy trì hòa bình và ổn định tại Thái Bình Dương ngày 3-8

Tin mới

05/08/2012 08:36

M.Nhung