Bộ NN-PTNT: Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ đầu năm đến nay đạt 15,9 tỉ USD

Tin mới

01/08/2012 05:00

M.Nhung