Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu nhanh hoàn thành nhà ga T2 - Sân bay Nội Bài ngày 16-12