Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus thăm Trung Quốc ngày 27-11

Tin mới

27/11/2012 16:40

M.Nhung