Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi vì để binh sĩ Triều Tiên sang tị nạn

Tin mới

15/10/2012 15:44

 

Phong Linh