Bộ Y tế công nhận Vĩnh Long đã loại trừ được bệnh phong

Tin mới

24/10/2012 16:21


T.Nguyên