BP nộp phạt 525 triệu USD do khai man số lượng dầu tràn ra Vịnh Mexico

Tin mới

14/12/2012 16:40

 

T.Nguyên