BP tạm thời bị cấm tham gia các hợp đồng mới với chính phủ Mỹ, chưa biết kéo dài bao lâu

Tin mới

29/11/2012 09:20

M.Nhung