BR-VT: Bãi chôn rác duy nhất rộng gần 2ha ở Côn Đảo quá tải, rác đang phải để lộ thiên

Tin mới

01/02/2013 01:00

M.Nhung