Brazil vừa bắt 60 cảnh sát nghi nhận hối lộ từ các trùm ma túy ở Rio de Janeiro

Tin mới

05/12/2012 08:40

M.Nhung