BV Đa khoa Đồng Nai cứu sống 1 bệnh nhân bị thanh sắt kính chiếu hậu chèn vào cổ họng

Tin mới

04/12/2012 15:27

Phong Linh