Cà Mau đào tạo nghề cho 33.000 lao động, trong đó hơn 30.000 người có việc làm năm 2012

Tin mới

06/01/2013 10:38

M.Nhung