Ca sỹ PSY xin lỗi người Mỹ vì tham gia biểu tình chống Mỹ năm 2004

Tin mới

08/12/2012 11:40

B.T.H