Các bộ trưởng quốc phòng châu Âu bác khả năng can thiệp quân sự vào Syria ngày 27-9

Tin mới

28/09/2012 14:40

M.Nhung