Các ngoại trưởng Ả Rập và châu Âu bàn về tình hình Syria và Palestine ngày 13-11

Tin mới

14/11/2012 03:30

M.Nhung