Các nhà hoạt động Hàn sẽ vẫn thả 200.000 truyền đơn bất chấp đe dọa từ Triều Tiên

Tin mới

20/10/2012 12:59

B.T.H