Các thủ lĩnh bộ tộc, doanh nhân độc lập chiếm đa số ghế trong quốc hội Jordan khóa mới ngày 28-1

Tin mới

29/01/2013 00:30

 

M.Nhung