Các trường học ở 33 tỉnh miền Trung, Nam Philippines tạm đóng cửa để tránh bão Bopha

Tin mới

03/12/2012 17:16

 

Phong Linh