Campuchia đề nghị chuyên gia Trung Quốc hỗ trợ ướp thi thể cố Quốc vương Sihanouk

Tin mới

24/10/2012 20:20