Campuchia diễn tập bảo vệ an ninh cho Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tin mới

07/11/2012 19:45

B.T.H