Campuchia: Hạn hán tàn phá 4.811ha lúa và 101.365ha đất trồng lúa bị ảnh hưởng

Tin mới

17/08/2012 04:30

M.Nhung