Campuchia: Ít 5 người chết, 15.500 gia đình ở Tây Bắc bị ảnh hưởng các trận lũ quét từ đầu tháng 9

Tin mới

25/09/2012 18:03

T.Kim