Cần Thơ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thắng làm TGĐ Bianfishco thay ông Trần Văn Trí

Tin mới

08/11/2012 18:08

Ca Linh