Cần Thơ đạt 1.291 triệu USD kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2012

Tin mới

18/12/2012 00:00

M.Nhung