Cần Thơ: Lai tạo thành công 3 giống lúa thích nghi tốt đất nhiễm mặn, phèn

Tin mới

22/12/2012 13:40

B.T.H