Canada: Phê chuẩn thương vụ bán công ty dầu khí Nexen cho TCT Dầu khí Hải dương TQ

Tin mới

08/12/2012 13:39

B.T.H