Cảnh sát giải phóng 400 trẻ em bị ép buộc làm việc trong các mỏ vàng ở Burkina Faso

Tin mới

24/11/2012 08:00

B.T.H