Cáp truyền số liệu nhanh nhất châu Á (nối Nhật, Malaysia, Singapore, Philippines) vừa đi vào hoạt động

Tin mới

21/08/2012 03:30

M.Nhung