Chánh Văn phòng Nhà Trắng Jack Lew được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Tin mới

11/01/2013 13:25

 

T.Nguyên