CHDC Congo: Ngày 1-12, phiến quân bắt đầu rút khỏi Goma, sau hơn 10 ngày chiếm đóng

Tin mới

01/12/2012 22:23

T.Kim