Chỉ còn 29,1% tỷ trọng dư nợ cho vay chịu lãi suất trên 15%/năm

Tin mới

06/08/2012 19:20

 

B.T.H