Chính phủ Ai Cập thông qua dự luật cho phép TT Morsi triển khai quân đội trên đường phố

Tin mới

29/01/2013 04:30

M.Nhung