Chính phủ Colombia, FARC dời các cuộc đàm phán hòa bình sang ngày 19-11

Tin mới

14/11/2012 11:32

Phong Linh