Chính phủ Nhật Bản cấm các nghị sĩ thăm quần đảo Senkaku

Tin mới

13/08/2012 18:40

B.T.H