Chính phủ Syria nhất trí ngừng bắn trong suốt lễ Eid al-Adha

Tin mới

24/10/2012 16:57

 

T.Nguyên