Chính phủ Thái Lan tiếp tục trợ giá gạo, giải phóng các kho dự trữ

Tin mới

14/10/2012 10:55

M.Khuê