Chủ tịch Cuba R.Castro chúc mừng "thắng lợi lịch sử" của TT Venezuela H.Chavez ngày 8-10

Tin mới

09/10/2012 02:29

M.Nhung