Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển nắm quyền điều hành Bianfishco ngày 26-10