Chủ tịch UB Thường vụ Hội nghị Nhân dân Triều Tiên Kim Yong-nam thăm VN ngày 5-8

Tin mới

06/08/2012 02:00

M.Nhung