Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân Triều Tiên Kim Yong-nam sắp thăm VN -Lào

Tin mới

03/08/2012 05:00

M.Nhung