Chuyển bé trai Tr.A.Đ bị cắt nhầm bàng quang ở Khánh Hòa vào BV Chợ Rẫy (TPHCM) ngày 28-10

Tin mới

28/10/2012 13:02

V.Tạo