CNN: Ông M.Romney đang dẫn ông B.Obama với tỉ lệ chênh lệch 1% (48%-47%)

Tin mới

11/10/2012 02:30

M.Nhung