Cổ phiếu của hãng Groupon đã mất gần 75% giá trị

Tin mới

18/08/2012 12:28

B.T.H