Cơ quan Năng lượng Quốc tế: Nhu cầu về than đá sẽ vượt dầu mỏ trong thập kỷ tới

Tin mới

18/12/2012 21:55

 

T.Kim