Colombia bắt đầu tuyển 20.000 cảnh sát, 5.000 binh sĩ để tăng cường lực lượng

Tin mới

08/08/2012 21:40

M.Nhung