Colombia thừa nhận từng nhiều lần sử dụng máy bay do thám Venezuela

Tin mới

16/11/2012 11:39

Phong Linh