Colombia vừa triệt phá băng ma túy xuyên quốc gia cung cấp cho Mỹ và châu Âu

Tin mới

05/08/2012 10:20

M.Nhung