Công ty dầu mỏ Trung Quốc có thể mua lại cổ phần của Exxon Mobil tại Iraq

Tin mới

21/12/2012 07:28

Phong Linh